බල්ලන් මරා හෝ සල්ලි සෙවීය යුතුය, නැති නම් බල්ලෙක් ලෙස මිය යා යුතුය. - මා දුටු ධනවාදය.

Friday, February 22, 2013

ජීවිතේ...A- "උඹේ ජීවිතේ කියන්නේ...ඉස්කෝලෙයි, ටියුෂන් පන්තියයි, ගෙදර ඇවිල්ලා පොත දිහා බලගෙන ඉන්න එකයි විතරනේ"

 B- "මට විභාගේ හොඳට පාස් වෙන්න ඔනේ ! නැත්නම් අල්ලපු ගෙදර එකා වගේ එක එකාට කඹුරන්න තමයි වෙන්නේ... "

A- "ඔව් උබ ඊට පස්සෙ කැම්පස් යාවි, එකේත් උඹේ ජීවිතේ ක්ලාස් රූම් එකයි පොත් ටිකයි වේවි."

B- "ඉතින්, නැතුව කොහොමද හොඳ ජොබ් එකකට යන්නේ... "

A- "කැම්පස් ඉවර උනහම, උඹ කියන තාලේ හොඳ ජොබ් එකකට යාවි, එතනින් උඹට හොඳ පඩියක් එක්ක කාර් එකකුත් හම්බවේවි."

B- "ඉතින් එකනේ මම කියන්නේ මෙහෙම ඉගෙන ගන්නේ නැතිව එතනට යන්න බැහැ."

A- "ඒත් උඹට සතියකට දවස් 6ක් වැඩ කරන්න වේවි. සමහර දවස් වලට රෑටත්,"

A- "උඹේ ගෑණිට උඹව එපාවේවි; සමහර විට ඒකි අලලපු ගෙදර එකත් එක්ක පැනලා යාවි "

A- "මොකද උඹ ජීවිතේ විඳින්න ඉගෙන ගත්තේ නැති නිසා. "

A- "දැන් බලපන් අල්ලපු ගෙදර එකාද වැඩියෙන් කඹුරලා තියෙන්නේ උඹද? "

No comments:

Post a Comment